Сервиси

MyIQFinance

MyIQFunds

Продукти

Клиенти

За Нас

Историја

Интервеј е компанија специјализирана за обезбедување на ИТ консултантски услуги, апликации и технички решенија за управување со финансиските информации.

Нашата база на клиенти вклучува банки, брокерски куќи и други финансиски институции, корпорации и поединци.

Основана во 1994 година, Интервеј прерасна во клучен добавувач на решенија за македонската банкарска и брокерска индустрија.

Развој

Во развојот на продукти, нашите маркетинг специјалисти и инженери секогаш ја разбираат потребата од предвидување на развојот на пазарот и предвремено реорганизирање на трендовите.

Желбата за престиж, одличните познавања на финансиската информациона индустрија и долгогодишното искуство, овозможуваат тимот на Интервеј да развива брзи и ефикасни решенија.

Нашата основна компетентност се заснова на одличните технолошки и финансиски знаења, како и на големиот број на технолошки-базирани решенија дизајнирани да ги задоволат потребите на финанските стручњаци, банки, компании и приватни поединци.


Клучни Фактори

  • Одличното технолошко позанавање од широкиот опсег на ИТ платформи, оперативни системи, податочни системи и развојни алатки
  • Одличното финансиско позанвање на системи за ERP (Enterprise Resource Planning – Планирање на ресурсите на претпријатието), банкарскиот сектор, тргување со хартии од вредност и SWIFT технологии
  • Искуство и познавање на сервисите за процесирање на картички
  • Добро воспоставена мрежа со контакти во организации кои работат со финанскиски услуги Во Македонија и пошироко
  • Позанвање на постоечките Финансиски Информациони Системи во Република Македонија и од околината на Југоисточна Европа


Вработување

Од креативни идеи до успешни производи!

Работењето во пријателска и оптимистичка средина е од големо значење за успехот на проектите, особено кога се работи за проекти со динамично темпо. Во Interway се поврзуваме со луѓе кои се грижат за сопствениот развој како и за подобрувањето на вештините стекнати при работа во тим. Со посветеност и упорност, веруваме дека заедно можеме идеите да ги доведеме до реалност!

Започнете ја Вашата кариера со нас!

InterWay им дава можност на студентите да прераснат во ИТ професионалци. Ако сакате пракса и сакате да ја започнете Вашата кариера со нас пратете го Вашето CV на
contact@interway.com.mk

Контакт

Телефон

+389 (2) 3298 004

Меил

contact@interway.com.mk

Адреса

ул. Кирил и Методиј бр.48 локал 7 Скопје Македонија