Junior Software Developer

Интервеј е компанија специјализирана за обезбедување на најсовремени ИТ решенија базирани на најнова технологија. Нашите клиенти се банки, пензиски фондови, инвестициски фондови и други финансиски институции во Македонија и САД.

Стани дел од тимот на Интервеј, комуницирај директно со нашите клиенти, развиј сопствена мрежа на контакти и биди ценет и почитуван. Во моментов имаме потреба од:

Front-End Junior Software Developer


Главни должности и одговорности:
 • Одржување на постоечки банкарски и други финансиски информациони системи
 • Надградба на банкарски информационен систем и мобилни апликации
 • Развој на нови финансиски информациони системи и мобилни апликации

Потребни квалификации:
 • Познавање на Angular, вклучувајќи HTML, JavaScript, jQuery, CSS
 • Искуство со Angular CLI
 • Искуство со комуникација со RESTful APIs, форматирање и приказ на податоци (JSON, XML)
 • Познавање на англиски, пишан и говорен

Плус квалификации:
 • Познавање на Ionic


Back-End Junior Software Developer


Главни должности и одговорности:
 • Одржување на постоечки банкарски и други финансиски информациони системи
 • Надградба на банкарски информационен систем и мобилни апликации
 • Развој на нови финансиски информациони системи и мобилни апликации

Потребни квалификации:
 • Познавање на Java, Hibernate, JDBC, Micro services, REST APIs, Spring (Spring Framework, Sprint Boot, Spring Data, Spring Security), Design Patterns
 • Познавање на SQL и MySQL Server
 • Познавање на концептот Објектно-ориентирано програмирање
 • Познавање на концептот на релациони бази на податоци и ORM
 • Познавање на англиски, пишан и говорен

Плус квалификации:
 • IDE: IntelliJ Idea/Eclipse, Visual Studio Code
 • VCS: Git
 • Искуство со Maven и Apache tomcat сервер
 • Познавање на C#
 • Познавање на Activiti


Ако ова ви звучи интересно и верувате во Вашето искуство и личен став можете да додадете голема вредност на нашиот тим, тогаш ве молиме испратете CV на следниот маил contact@interway.com.mk