Junior Software Developer


FrontEnd Junior Software Developer


Главни должности и одговорности:
 • Одржување на постоечки банкарски и други финансиски информациони системи
 • Надградба на банкарски информационен систем и мобилни апликации
 • Развој на нови финансиски информациони системи и мобилни апликации

Потребни квалификации:
 • Познавање на Angular 2+, ASP.NET Web Forms
 • Познавање на HTML, CSS, Java Script, jQuery
 • Познавање на FuseTools мобилна технологија или останати скриптни јазици
 • Познавање на англиски, пишан и говорен
 • Не е потребно истовремено познавање и искуство на сите горенаведени технологии


BackEnd Junior Software Developer


Главни должности и одговорности:
 • Одржување на постоечки банкарски и други финансиски информациони системи
 • Надградба на банкарски информационен систем и мобилни апликации
 • Развој на нови финансиски информациони системи и мобилни апликации

Потребни квалификации:
 • Познавање на JAVA и C#
 • Познавање на SQL Server, SQL, Entity Framework, LINQ
 • Познавање на HTML, CSS, Java Script, jQuery, Alfresco
 • Познавање на концептот на релациони бази на податоци
 • Познавање на англиски, пишан и говорен
 • Не е потребно истовремено познавање и искуство на сите горенаведени технологии

Ако ова ви звучи интересно и верувате во Вашето искуство и личен став можете да додадете голема вредност на нашиот тим, тогаш ве молиме испратете CV на следниот маил contact@interway.com.mk