Пракса


2 (два) Практиканти програмери


Главни должности и одговорности:
  • Повремена вклученост во развој и одржување на нови финансиски информациони системи и мобилни апликации
  • Постојано учење и запознавање со нови технологии

Потребни квалификации:
  • Познавање на Angular 2+
  • Познавање на Java, С#
  • Познавање на SQL Server, SQL, Entity Framework, LINQ
  • Познавање на релационен модел на бази на податоци
  • Познавање на Java Script, jQuery
  • Познавање на англиски, пишан и говорен
  • Не е потребно истовремено познавање и искуство на сите горенаведени технологии
  • Желба за постојано учење и запознавање со нови технологии


Ако ова ви звучи интересно и верувате во Вашето искуство и личен став можете да додадете голема вредност на нашиот тим, тогаш ве молиме испратете CV на следниот маил contact@interway.com.mk