Junior Software Developer

Интервеј е компанија специјализирана за обезбедување на најсовремени ИТ решенија базирани на најнова технологија. Нашите клиенти се банки, пензиски фондови, инвестициски фондови и други финансиски институции во Македонија и САД.

Стани дел од тимот на Интервеј, комуницирај директно со нашите клиенти, развиј сопствена мрежа на контакти и биди ценет и почитуван. Во моментов имаме потреба од кандидат:

Junior Software Developer


Главни должности и одговорности:
 • Одржување на постоечки банкарски и други финансиски информациони системи
 • Надградба на банкарски информационен систем и мобилни апликации
 • Развој на нови финансиски информациони системи и мобилни апликации

Потребни квалификации:
 • Добро познавање на C#, NET Framework, MVC
 • Добро познавање на SQL и MySQL Server
 • Одлично познавање на Објектно-ориентирано програмирање
 • Одлично познавање на релационен модел на бази на податоци и ORM
 • Познавање на англиски, пишан и говорен

Плус квалификации:
 • .NET Core
 • Design Patterns
 • Solid Design Principles
 • DI/IOC
 • Webserver IIS
 • Security : JWT/SAML
 • VCS: Git
 • Искуство со Maven и Apache tomcat сервер
 • Познавање на Java
 • Познавање на Angular, вклучувајќи HTML, JavaScript, jQuery, CSS

Ако ова ви звучи интересно и верувате во Вашето искуство и личен став можете да додадете голема вредност на нашиот тим, тогаш ве молиме испратете CV на следниот маил contact@interway.com.mk