Дома
Клиенти
Сервиси
Продукти
Контакт
За нас
 
Развој на софтвер по потреба
Консултантски услуги
Развој на софтвер по потреба

Нашите препораки го означуваат нашиот квалитет.

Интервеј има искусен тим кој може да дизајнира и развие софтверски производи со одличен квалитет со употреба на широк спектар на програмски алатки и употреба на најновите методологии за управување и развој на софтверски производи. Со анализа на вашите бизнис потреби и барања за реализација на производот ние ќе развиеме скалабилно и лесно за употреба софтверско решение. Подолу се некои од развојните технологии и алатки кои сме користеле за развој на нашите претходни софтверски производи:

Microsoft технологии за развој: (.Net Framework 1.1, 2.0, 3.0, 3.5 and 4.0), Classic ASP, ASP.Net, ASP.Net AJAX, C#.Net, VB.Net, Windows Forms, LINQ, Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Workflow Foundation (WWF), Web Services and Microsoft SQL Server Reporting, Analysis and Integration Services.

Останати технологии за развој: Oracle developer suite 11g (Oracle Forms and Reports), PJC (Pluggable Java Components), WebUtil component, J2EE,  UtilFile component, JAI (Java Advanced Imaging), TIFF 4, PHP, javascript, jquery, Adobe Flex.

Бази на податоци: Microsoft SQL Server 2000/2005/2008, Oracle 9i/10g, DB2, MySQL and MS Access

Copyright © 2012 - www.interway.com.mk