Дома
Клиенти
Сервиси
Продукти
Контакт
За нас
 
Банкарски Информационен систем
Чувар на Пензиски Фондови
ПИОМ
Систем за парични надоместоци
Електронско Банкарство
Брокерски Информационен систем
E- Брокер
Систем за спречување перење пари
Картично Работење
Систем за човечки ресурси
Систем за управување со фактури
Систем за плати
Е-Маилинг
Портфолио Менаџмент
Продукти
Интервеј e компанија специјализирана за развој на апликации и технолошки решенија за финансиско информационен менаџмент. Во основа наши клиенти се банки, брокерски куќи и други финансиски институции, корпорации и поединци. Основана во 1994 година, Interway прерасна во клучен провајдер на решенија за македонската брокерска индустрија. Во развојот на решенија нашите маркет специјалисти и инженери ја разбираат потрeбата од предвидување на развојот на пазарот и предвремено реорганизирање на трендовите. Одличните и опширни познавања од финансиската инфорамациона индустрија и долгогодишното искуство, овозможуваат тимот на Interway да развива брзи и ефикасни решенија. Нашата основна компетентност се Windows базирани апликации, како и широк опсег на решенија базирани на web-технолигија, дизајнирани да им излезaт во пресрет на финансиските стручнаци, компании и поединци кои сакаат да користат Intranet или Internet за примање на финансиски информации.
Copyright © 2012 - www.interway.com.mk