Дома
Клиенти
Сервиси
Продукти
Контакт
За нас
 
Наша мисија ...

Да бидеме водечкиот провајдер на Финансиски IT продукти и услуги во Македонија, и клучниот предмет во промовирањето и имплементирањето на Финансиските Информациони Системи и Услуги во Југоисточна Европа, преку конкретни проекти во кои директно ќе бидеме вклучени во работата и потребите на банките, компаниите и институциите.

На ова поле работиме блиску со мрежи на провајдери на финансиски услуги, ИТ компании, консултантски компании, интернационални институции и бизнис асоцијации во Македонија и во странство. Нашите продукти и услуги се достапни за сите интернационални и домашни друштва и индивидуи кои се заинтересирани за Финансиски Информациони Системи и Услуги, развој и просперитет во Македонија и Југоисточната Европа.

Copyright © 2012 - www.interway.com.mk