.NET Support and Maintenance EngineerОДГОВОРНОСТИ::

 • Одржување, интегрирaција, дебагирање и повремен развој во постоечки Windows .Net C# и Web Forms .Net C# апликации со MSSQL база на податоци
 • Решавање на проблеми во постоечки Windows .Net C# и .Net Web Forms C# апликации кои се на продукција, со повремена достапност при повик
 • Разрешување на проблеми (багови) преку претходна анализа на софтверот
 • Одговорност за почитување на политики и контроли за безбедност, достапност, доверливост и приватност
 • Индивидуална работа и соработка со цел испорачување решенија за системите

ИСКУСТВО И ЗНАЕЊЕ:
 • Одлично познавање на C# и .NET развој на backend систем
 • Одлично познавање на концептот на Web Forms и Windows Forms во ASP.NET
 • Одлично познавање на MSSQL база на податоци
 • Познавање и искуство со развивање на клиентски / серверски апликации кои вклучуваат: Интеграција на веб сервиси (SOAP, XML)
 • Добри комуникациски вештини
 • Искуство со развој во динамична околина


Ако ги исполнувате наведените критериуми, ве молиме испратете го вашето CV на следниов мејл contact@interway.com.mk